Technické parametry

Jedná se o poměrně nový, dvoupodlažní obchodní dům, který byl zkolaudován v r.2010. Objekt stojí podél hlavní silnice Lidická, podél které je před objektem parkovací plocha. Zděný skelet, dvoupodlažní budova, vzduchotechnika + chlazení, bezbariérový vchod, osobní bezbariérový výtah, nákladní  bezbariérový výtah, vlastní parkovací místa před centrem, energetické sítě – elektrická energie, vodovod, plynovod, splaškový a dešťový kanál, telefonní přípojka, ESP, internet. Každá obchodní jednotka má samostatné měření elektrické energie a vody.

Objekt má prakticky zcela variabilní dispozici bez vnitřních nosných konstrukcí, kromě centrální (střední) části, ve které je umístěno schodiště vedoucí do 2.NP, a řady nosných sloupů ve 2.NP. Objekt má také dva výtahy, které zajišťují bezbariérový přístup do 2.NP objektu. 1.NP je také bezbariérové. Přízemí je v současnosti rozděleno na 8 provozoven, ze kterých jsou dva neobsazené. Dále je zde také místnost s bankomatem, vestibul se schodištěm do 2.NP a místnosti technického zázemí. V obsazených provozovnách je obchod s elektronikou, galanterie, pekařství, květinářství, kavárna a trafika. V patře jsou v současnosti 4 provozovny, všechny obsazeny a veřejně přístupná galerie. V severní polovině se nachází fitness centrum, solárium, v jižní části kadeřnictví a svět zdraví.

Dle envirometrické studie projede za 24 hodin na ulici Lidická 19 466 aut. Obchodní dům M-1 centrum se nachází v městské části Stará Břeclav, ve které žije 8 000 obyvatel, z celkového počtu 30 000 obyvatel žijících v okresním městě Břeclav. Spádová oblast je 82 000 obyvatel. Jedná se o město s dlouhou historií, dopravní dostupností a potřebnou občanskou vybaveností, leží v rovinaté krajině na obou březích řeky Dyje, nedaleko Lednicko-Valtického areálu, především v letních měsících je vyhledávanou rekreační lokalitou.